Yükleniyor...

Aşk için gelmişiz biz bu cihana
Dostu sevmekter bizim işimiz
Allah der her bir zerremiz
Ağyar görenden bize ne

Yer gök seslenir her dem Allâh
Benlikten geçenin yaridir Allâh
Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı
Her dem seslenir o: Allâh..Allâh.. 
AŞK İÇİN GELMİŞİZ ŞARKI SÖZLERİ:Aşk İçin Gelmişiz


Şiir: Ahmed Hulûsi
Beste: Alper Altuntopak
Düzenleme:
Mustafa Ceceli
Bas: Birkan Şener
Gitar: Mustafa Ceceli
Kemanlar,Viyola,Çello: Onur Nar
Bendir: Mustafa Ceceli
Koro: Raleigh Melekler Korosu
Can yakan gözlerini,bak görmeye geldim
Abu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim
Ben aciz ben yarım,sana tamam olmaya geldim
Şeyda bülbüller gibi gül dalına konmaya geldim 

Yanar içim senden öteye yer yok
Yanar sözlerim bakamam gözlerine 

Canımdan başka servetim yokken
Canımdan geçmeye geldim
Kabul et n`olur ey sultanım
Aşkınla yanmaya geldim 

Dağ,taş,toprak iken umman olmaya geldim
Aşksız biçareyken kendimi bulmaya geldim
Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim
Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim 
Söz: Zara
Beste: Ekrem Düzgünoğlu
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Bas: Birkan Şener
Gitar: Erdem Sökmen
Ud: Mustafa Ceceli

SultanımKainatın Aynasıyım

Kâinatın aynasıyım
Madem ki ben bir insanım
Hakk`ın varlık deryasıyım
Madem ki ben bir insanım 

İnsan hakk`ta Hak insanda
Arıyorsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
Madem ki ben bir insanım 

İlim bende kelâm bende
Nice nice alem bende
Yazan levhi kalem bende
Madem ki ben bir insanım 

Bunca temmenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bana eğilmiş melekler
Madem ki ben bir insanım 

İlim bende kelâm bende
Nice nice alem bende
Yazan levhi kalem bende
Madem ki ben bir insanım 

Daimi`yim harap benim
Ayaklara turab benim
Aşk ehline şarap benim
Âşıklara şarap benim
Madem ki ben bir insanım 

Dost... 
Söz - Beste: Aşık Daimi
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Bağlama Sample: Aşık Daimi
Gitar: Mustafa Ceceli

Severim Ben Seni

Severim seni ben candan içeri
Yolum vardır bu ekranda içeri 

Beni bende demen bende değilim
Bir ``Ben`` vardır bende benden içeri 

Senin aşkın beni benden almıştır
Ne şirin dert bu dermandan içeri 

Süleyman kuş dilin bilir dediler
Süleyman var Süleyman`dan içeri 

Dinin terkedenin küfürdür işi
Bu ne küfürdür ki imandan içeri 

Beni bende demen bende değilim
Bir ``Ben`` vardır bende benden içeri
Şiir: Yunus Emre 
Beste: Anonim
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Ney: Eyüp Hamiş
Kemanlar,Viyola,Çello: Onur Nar
Perküsyon: Mustafa Ceceli

Sevgi Baht Olmuş

Sevgi baht olmuş ezelden bize
Sizde bir türlü,bizde bir türlü.
Alaca düşmüş gördüğümüze
Sizde bir türlü,bizde bir türlü.

İstemem versen cihan varını
Gönül nakşetti güle yarini
Her yüzde görmek dost didarını
Sizde bir türlü,bizde bir türlü

Ey oğul birdir,kap değişse su
Varlık bir gölge,benlik bir pusu
Ne diyelim ki Rabbin duygusu
Sizde bir türlü,bizde bir türlü
Şiir: Anonim 
Beste: Anonim
Ney: Eyüp Hamiş
Gitar,Ud,Buzuki: Mustafa Ceceli
Bendir,Ohollo: Mustafa Ceceli

Can Ellerinden Gelmişem

Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı neylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem

Aşkın şarabın içmişem
Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem
Nâmu nişanı neylerem

Hakk`ı cemî halkeden
Müstağniyen billâhi ben
Hallâk-ı alem var iken
Halk-ı zamanı neylerem

Can ellerinden gelmişem
Fani mekanı meylerem
Ol mülke meylim salmışam
Ben bu cihanı neylerem
Şiir: Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi
Müzik: Anonim
Acapella: Mustafa Ceceli

Hepsi Gelir Geçer

Ölüm yakın sanma uzak
Dünyadakiler hep bir tuzak
Burda Hakk`ı göremiyorsan
Yarın hâlin ne olucak?

Hay Allâh,HÛ Allah
Aşkı bize ver Allâh

Gençlik anlamadan gider
Şan,şöhret,para hepsi biter
Güzelim deme havana güvenme
Hepsi de gelir hepsi de geçer

Hay Allâh,HÛ Allah
Aşkı bize ver Allâh

Her yüzde amaç Hakk`ı görmek
Özündeki Hakk`a ermek
Sen nefsine böyle taparken
Nasıl olur ki Hakk`ı sevmek? 

Hay Allâh,HÛ Allah
Aşkı bize ver Allâh
Şiir: Ahmed Hulûsi
Beste: Alper Altuntoprak
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Bas: Mustafa Ceceli
Gitar: Erdem Sökmen
Kemanlar,Viyola,Çello: Onur Nar
Ud: Onur Nar
Kanun,Buzuki,Perküsyon: Mustafa Ceceli
Vokaller: Yeşo,Gülmisal

Derviş Bağrı Taş Gerek

Derviş bağrı taş gerek
Gözü dolu yaş gerek
Koyundan yavaş gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakkı`ı bulamazsın

Ya Mevlam HÛ Mevlam
Aşkı bize ver Mevlam

Dövene elsiz gerek
Sövene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk`ı bulamazsın

Doğruya varmayınca
Mürşide ermeyince
Hak nasip etmeyince
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk`ı bulamazsın

Derviş Yunus gel şimdi
Ummanlara dal şimdi
Ummana dalmayınca
Sen derviş olamazsın
Sen Hakk`ı bulamazsın 

Ya Mevlam HÛ Mevlam
Aşkı bize ver Mevlam
Şiir: Yunus Emre
Beste: Anonim
Tambur, Flange Yaylı Tambur: Uğur Varol
Elektrik Gitar,Percission: Mustafa Ceceli
Vokaller: Galip Tomaç,Yeşo,Gülmisal

Ben Yürürüm Yane Yane

Ben yürürüm yâne yâne
Aşk boadı beni kâne
Ne akilem ne divâne
Gel gör beni aşk neyledi
Derde giriftar eyledi 

Kâh eserim yeller gibi
Kâh tozarım yollar gibi
Kâh akarım seller gibi
Gel gör beni aşk neyledi 

Ya elim al kaldır beni
Ya vaslına erdir beni
Çok ağlattın güldür beni
Gel gör beni aşk neyledi 

Miskin Yunus biçâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Dost elinde âvareyim
Gel gör beni aşk neyledi
Şiir: Yunus Emre
Beste: Anonim
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Bas: Birkan Şener
Gitar: Erdem Sökmen
Ney: Eyüp Hamiş
Kemanlar,Viyola,Çello: Onur Nar

Kar Etmez Ahım

Kar etmez ahım,sen gülizare
Onulmaz işler güzelim,dilde bu yare
Olsam da geçmem,bin pare pare
Sevmiş bulundum güzelim,gayrı ne çare 

Koy aksın yaşım billahi silmem
Mecnunun oldum güzelim,terk edebilmem
Kessen de başım,senden ayrılmam
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare. 

Vur beni akmaz billahi kanım
Mecnuna döndüm güzelim yok mu imanın
Sabra mecalim varsa  da varım
Sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare 

Çekmez bu derdi efendim herkes
İster kabul et güzelim ister başım kes
Gurbet ellerde kalmışam bir kez
Sevmiş bulundum güzelim gari ne çare.
Yöre: Kerkük
Söz - Beste: Anonim
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Yaylı Tambur,Perdesiz Gitar: Uğur Varol
Kavala: Eyüp Hamiş
Bendir: Mustafa Ceceli

Sevdim Seni Mabuduma

Sevdim seni mabuduma,canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana,hayran diye sevdim 

Evladu iyalden geçerek,ben ravzana geldim
Ahlakını meth etmeden Kur`an diye sevdim 

Kurbanın olam Şah-u Rasûl,kovma kapından
Didarına müştâk olan vezdan diye sevdim 

Mahşerde Nebiler bile senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim 

Yakarış:
Tanıyamadım hakkıyla Allâh`ı
Sevemedim layıkıyla Rasulullâh`ı
Yüzüm yok huzurda yer almaya
Merhametine muhtacım ya Rasulullâh 

Senin gibi tanıyamadım alemi
Senin gibi yaşayamadım yılları
Senin gibi sevemedim kulları
Sevgine muhtacım ya RasulAllâh 

Gönlüm kırık gözüm yaşlı..
Artık Ömrümün son baharı
Şimdi vuslat zamanı
Şefaatine muhtacım ya RasulAllâh
Şefaatine muhtacım ya RasulAllâh
Şefaatine muhtacım ya RasulAllâh
Söz - Beste: Anonim
Yakarış: Ahmed Hulûsi
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Ney: Eyüp Hamiş
Bendir,Erbane: Mustafa Ceceli
Koro: Raleigh Melekler Korosu
Aşk İçin Gelmişiz